دوستت دارم به وسعت چشمان زیبایت
شیوا, الاهه مرگ و نابودی

پَـــنج نـَــخ پُشــــتِ هَــم سيگـــار ميکِشَــم

 

 

بِــه يـــادِ پَنـــج عَـــزيزِ اَز دَســت رَفتــِــه ? 

 


قَلبَــــــــم

 


روحَـــــــم

 


اِحســــاسَـم 

 


بــــــــاوَرَم

 


اِعتِمـــــادَم

 

 


+ تاريخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | ساعت۲۲ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

"باختــــــن"

 

 

 

را ته سیـــگاری می فهمد که بی بوسه سوخت ...

 


+ تاريخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | ساعت۲۲ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


ﺑﺪ ﺣﺮﻓﻢ ﺑﯽ ﺍﺩﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺧﺸﻨﻢ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﻣﺘﮑﺒﺮﻡ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺭﮐﻢ ﺩﺭوﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺳﺎﮐﺘﻢ ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﮐﻠﻪ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺑﯽ ﭘﻮﻟﻢ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

 

ﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﻣﺴﺘﻢ ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺑﯿﮑﺎﺭﻡ ﺑﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺑﯽ ﮐﺴﻢ ﻧﺎﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺍﻣﺎ ﻫﺮﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ

 

ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻣﺜﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﻭ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﯼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻦ

 

 


+ تاريخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | ساعت۲۲ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


من یک زنم

 


گاهی سیگار به دست می گیرم

 

 


بگذار فکر کنند یک فاحشه ام، مهم نیست

 

 


اما کاش می دانستند

 

 


قلبم پر است از غمهای عمیقی

 

 


که حتی با دود سیگار هم التیام نمی بابد...!

 

 

 


+ تاريخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | ساعت۲۲ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

یه دهن پر حرف دارم ....

 

 


ولی با دهن پر نمیشه حرفی زد .

 

 


+ تاريخ بیستم اسفند ۱۳۹۳ | ساعت۲ قبل از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

هیچ حقیقتی تلخ تر از " من " وجود ندارد . . .


+ تاريخ بیستم اسفند ۱۳۹۳ | ساعت۲ قبل از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

دچــار "مــــرگ عاطفــــی" شــده ام ،

 

 


" متقاضــــی"باشــد ،

 

 

 


زندگــی ام را "اهــــدا" میکنــم ..................!

 

 


+ تاريخ بیستم اسفند ۱۳۹۳ | ساعت۲ قبل از ظهر | نويسنده شیوا
|


 
 
روسریت را سفت ببند
 

لباسهایت پوشیده باشد...
 

ارایش نکن اگر راه دارد زیبا هم نباش
 

دخترک پنهان کن خویش را...
 

اینجا ایران است......
 

در دانشگاه هزاران خواستگار داری
 
 
ولی تنها خواستگار یک شبند...
 

در خیابان هزاران راننده ی شخصی داری
 
 
 
امامقصد همه
 

مکان خالیست و بس...
 
 

کمی که فکر کنی لرزه بر بدنت مینشیند...
 
 

دخترک اینجا چشمها گرسنه تر از معده هاست ...
 
 

سیراب شدن چشمها خیال باطل است...
 
 

از دید مردم اینجا اگر زشت باشی هرزه ای...
 
 

اگر زیبا باشی فاحشه ای...
 
 

اگر اجتماعی برخورد کنی میگویند خراب است ...
 
 

اگر سرد باشی میگویند قیمتش بالاست...
 
 
 

دخترک اینجا زن بودن دل شیر میخواهد...
 
 
 

اینجا باید مرد باشی تا بخواهی زن باشی...
 
 
 

+ تاريخ شانزدهم دی ۱۳۹۳ | ساعت۲۱ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


من یک دخترم ...

 

 

مثل همه ...

 نه می ـگویم فقط آل استار می ـپوشم

 

و نگران ِ پاک شدن رُژم نیستم ...

 


نه می ـگویم حوّای کسی نمی ـشوم

 

 

که به هوای دیگری برود ...

 

 


اتفاقا چرا گاهی هوس می ـکنم

 

 

کفش پاشنه 15 سانت بپوشم !

 

 


رُژ قـــرمز بزنم...

 

 

لاک هایم را با رُژم سِت کنم !

 

 


هوس می ـکنم موهایم را رنگ کنم ...

 

 


اما ، همه ی این کارها ،

 

 

فقط و فقط ، برای توست ...

 

 


که فقط یک لحظه ببینی ُ...

 

 

 


همان لبخند ُ ...

 

 


همان روز ها ...

 

 

 


اما...

 

 

 

من ، هنوز هم ،

 

 

 

دلشکسته کسی هستم که...

 

 

 

به هوای دیگری رفت ...

 

 

 

 


+ تاريخ شانزدهم دی ۱۳۹۳ | ساعت۲۱ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

اين روزا شرمنده دلم هستم

 


واسه دلتنگياش

 


واسه غرورش

 


واسه شكستنش

 


جوابي ندارم...

 

 


اين روزا شرمنده چشاي خيسم هستم ...

 


اين روزا يه بغض تو گلومه كه حتي اشكامم مرحمش نيست

 

 


خدايا اين روزا تموم نميشن؟؟؟؟؟؟

 

 


ﻣــــــــﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿــــــﺨﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﺨــــــﻮﺷﯽ

 

 


ﻧﯿﺴﺖ ...

 

 


ﻣﯿـــــﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﻡ ﯾــــــﺎﺩﻡ ﺑــــــــــﺮﻩ ...

 

 


ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾــــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮ ﻧﺸـــــــﻢ ...

 

 


ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑــــﻨﻢ...

 

 

 


+ تاريخ سی ام آذر ۱۳۹۳ | ساعت۲۰ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

خـــــﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟـــــﺖ ﺳﯿــﮕـــﺎر

 

مــــــے ســــﻮﺯی ﻭ ﻣــــــے رَﻭی

 

 

ﻭﻟــــــــﮯ ﻣَــــــن

 

 

ﻣـــــــے ســـــــــﻭﺯﻡ ﻭ نمــــــے رﻭﻡ ...!!!!

 

 

 

ﺗﻨﻬــــــﺎ ﺷﺒــــﺎﻫﺘﻤــــــﺎن ﺍﯾـــــن ﺍﺳـــــﺖ

 

 

 

کـــــــﮧ ﻫﯿﭽﮑـــــــدﺍﻣﻤــــﺎن

 

 

ﺻــــــــدﺍﯾـــﻤــﺎن دﺭ ﻧﻤــــــﯿﺎﯾـــــــــد

 

 


+ تاريخ بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ | ساعت۱۴ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

گفتی تا سیگاری دود کنی برگشتم !

 

 


زندگیم دود شد ، کجا ماندی ؟؟؟

 

 


+ تاريخ بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ | ساعت۹ قبل از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

مگه میشه باشی و تنها بموم


+ تاريخ سیزدهم آذر ۱۳۹۳ | ساعت۲۳ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

ماورای باورهای ما

 

 


ماورای بودن و نبودن‌های ما

 

 


آنجا دشتی است

 

 


فراتر از همه تصورات راست و چپ

 

 

 


تو را آنجا خواهم دید

 

 

 


+ تاريخ ششم آذر ۱۳۹۳ | ساعت۹ قبل از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

من دوست دارم

 

 


تو را

 


پاییز را

 


قهوه را

 

 


سیگار را

 

 


اکنون کنارم هست پاییز ، قهوه ، سیگار

 

 

 


اما تو …

 

 

 


+ تاريخ دوم آذر ۱۳۹۳ | ساعت۱۰ قبل از ظهر | نويسنده شیوا
|


لعنتی 

 

ﺑـــﻬــــﺎﻧﻪ ﻧﯿــــﺎور!

 

رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕــــﺮی ﺑﻮد...

 

 

ﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﮔﺮدن ﺑﺰن

 

 

و ﻧﻪ ﺑﺎدﺳﺘﻬﺎی روزﮔﺎر ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎش...

 

 

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﺗـــــﻮ ﺑﻮد

 

 

ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺎ ﺧــــﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدی.

 

 

ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم!

 

ﺑـــﺮو..!

 

 

ﺑﻪ اشک ﭼﺸﻤﻬﺎی بی قرارم ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ:

 

 

"ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ

 

 

اﺷــــﮑﯽ ﺑﺮای ﮐـــســـی که ﻣﺮا

 

 

"ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ"

 

 

ﻧﻤـﯿﺮﯾﺰم... "

 

 


+ تاريخ یکم آذر ۱۳۹۳ | ساعت۲۲ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

من رفتنی نبودم........!

 


تو بند کفشهایم را محکم کردی.....!


+ تاريخ بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ | ساعت۰ قبل از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

شایعه کنید که ختم من است....

 

دلتنگش شده ام...

 

شاید اینطور بیاید......

 


+ تاريخ بیستم آبان ۱۳۹۳ | ساعت۲۱ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

این حرف را فقط به تو میشود گفت

 


تو می‌‌فهمی

 


من… جوان مرده‌ام…

 

خیلی‌ جوان

 


میمیری وقتی‌ دلخوشی نداشته باشی‌

 


میمیری وقتی‌ آرزو نداشته باشی‌

 


وقتی‌ یک روز از خواب دیازپام زده ات بلند میشوی

 

 

و دنیا را تار می‌‌بینی‌

 

 


وقتی‌ رویا‌ها چهار خانه می‌ شوند…

 

 

انگار زندگی‌ را از پشت پنجره می‌‌بینی‌

 


میمیری وقتی‌ نیکوتین می‌‌شود

 

صبحانه و ناهار و شامت…

 

بیا تو هم بکش… تو می‌‌فهمی

 

 


بعد تشخیص پزشکی‌ می‌نویسند

 

تحلیل رفتگی عضلات به جای آفتاب…

 

 

به جای آبی آسمان…

 

به جای کمی‌ آغوش باز…

 

به جای صحبت از پرنده…

 

برایت ویتامین تجویز میکنند و آرام بخش…

 


تازگیها کشف کردم مثل من زیاد هستند

 

آنهایی که از روشنی جایی‌ که نشسته اند

 

ظلمات را می‌بینند

 


تو می‌‌فهمی…

 

ما دیوانه نیستیم…

 

ما فقط جوان مرده ایم…

 


+ تاريخ بیستم آبان ۱۳۹۳ | ساعت۱۲ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


هربار باران بارید

 

 


به من فکر کن

 


به زنی که دریک هوای دونفره تنهاست

 

 

دارد آسمان برسرم می ریزدو

 

 


می ترسم

 

 


دستهای تو چترباز آغوش دیگری شده باشد

 


+ تاريخ بیست و یکم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۲۲ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

 

ســـیگارش را مــی گــذارد زیــر لبــش

 

 

و مـــی گــوید: آتـــیش داری؟!

 

 

 

جــواب مــیدم: تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .

 

 

 

تـــو”دلــــم“چـــرا. . .

 

 

 

بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟

 

 


+ تاريخ هشتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۱۷ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

حیف .......

 

 

خیلی بده حالم ...

 

 

همه ار دور فکر میکنند سر حالم ....

 


+ تاريخ هشتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۱۷ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


ﻫﯽ ﻟﻌﻨﺘــــﯽ!

 


ﺑﯿــﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑـــﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ:

 


ﺗﻮ ﺁﻩ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨــﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﻦ...

 


اسم ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﯼ قلب ﺍﺕ ﺭﺍ


+ تاريخ هفتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۲۳ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


وقتـــی مــــــرا " شمــــا " خطابــ میکنی!

یا "خانم"

منــــی که تـا دیــــروز عـــــــــــزیز دلـتـــــــ بودم

درد دارد

دردلعنتی!!!


+ تاريخ هفتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۲۳ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

از زندگـــــی کسی حذف شدم ؛

کــــه برای داشتنش

خیلی ها را

از زندگــــــی ام حذف کرده بودمــــــــ . . . . . . .


+ تاريخ هفتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۲۳ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

هـَـمـین ڪٍـﮧمــیـام بـٍــﮧ خٌـودَم بٍـگَـم

 

 

هـَـمـٍـﮧ چـیــز آرومٍــﮧ مَــن چٍــقَــد خـٌـوشــحــالَــم

 

 

یـٍـﮧ حـٍـسٍ دَروٌنــی بــٍم مــیــگــٍـﮧ

 

 

 

غـَـلـَـطٍ اٍضــافــی نَــڪٌـن...!!!!!

 


+ تاريخ هفتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۲۳ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


تو مرا نادیده بگیر …

و من …

بدنم روز به روز کبود تر می شود …

از بس …

خودم را میزنم ،

به نفهمی …!!!


+ تاريخ هفتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۲۳ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

 

خدایا….

دستانم را زده ام زیر چانه ام

مات ومبهوت نگاهت میکنم

طلبکار نیستم

فقط مشتاقم بدانم

ته قصه چه میکنی؟

بامن…


+ تاريخ هفتم مهر ۱۳۹۳ | ساعت۲۳ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


 

کــمی عـوض شدم .

 


دیــریست از خــداحـافظی ها غـمگین نــمیشوم .

 

 

 


به کـسی تــکــیه نـمیـکنم .

 

 


از کـسی انــتظار مـحبت نــدارم .

 


خودم بــوسه میـزنم بر دسـتانم .

 


ســر به زانـو هایم مـیگذارم و سـنگ صـبور خـودم مـیشوم .

 


نـگران خـودم مـیشوم .

 


بـرای خــودم هـدیه مـیخرم .

 


با خـودم سـاعت ... هـا حـرف مـیزنم در دنـیای خـودم .

 

 


کـسی حـق ورود نـدارد جـز خــودم ...

 

 


+ تاريخ یازدهم شهریور ۱۳۹۳ | ساعت۱۵ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|


خدایا!

 

 

دستانی را در دستانم قرار بده

 

 

که پاهایش با دیگری پیش نرود...

 


+ تاريخ یازدهم شهریور ۱۳۹۳ | ساعت۱۵ بعد از ظهر | نويسنده شیوا
|