دوستت دارم به وسعت چشمان زیبایت

شیوا, الاهه مرگ و نابودی

 

 

یه دهن پر حرف دارم ....

 

 


ولی با دهن پر نمیشه حرفی زد .

 

 

نوشته شده در بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت ۲ قبل از ظهر توسط شیوا|

 

 

هیچ حقیقتی تلخ تر از " من " وجود ندارد . . .

نوشته شده در بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت ۲ قبل از ظهر توسط شیوا|

 

 

دچــار "مــــرگ عاطفــــی" شــده ام ،

 

 


" متقاضــــی"باشــد ،

 

 

 


زندگــی ام را "اهــــدا" میکنــم ..................!

 

 

نوشته شده در بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت ۲ قبل از ظهر توسط شیوا|

 
 
روسریت را سفت ببند
 

لباسهایت پوشیده باشد...
 

ارایش نکن اگر راه دارد زیبا هم نباش
 

دخترک پنهان کن خویش را...
 

اینجا ایران است......
 

در دانشگاه هزاران خواستگار داری
 
 
ولی تنها خواستگار یک شبند...
 

در خیابان هزاران راننده ی شخصی داری
 
 
 
امامقصد همه
 

مکان خالیست و بس...
 
 

کمی که فکر کنی لرزه بر بدنت مینشیند...
 
 

دخترک اینجا چشمها گرسنه تر از معده هاست ...
 
 

سیراب شدن چشمها خیال باطل است...
 
 

از دید مردم اینجا اگر زشت باشی هرزه ای...
 
 

اگر زیبا باشی فاحشه ای...
 
 

اگر اجتماعی برخورد کنی میگویند خراب است ...
 
 

اگر سرد باشی میگویند قیمتش بالاست...
 
 
 

دخترک اینجا زن بودن دل شیر میخواهد...
 
 
 

اینجا باید مرد باشی تا بخواهی زن باشی...
 
 
 
نوشته شده در شانزدهم دی ۱۳۹۳ساعت ۲۱ بعد از ظهر توسط شیوا|

من یک دخترم ...

 

 

مثل همه ...

 نه می ـگویم فقط آل استار می ـپوشم

 

و نگران ِ پاک شدن رُژم نیستم ...

 


نه می ـگویم حوّای کسی نمی ـشوم

 

 

که به هوای دیگری برود ...

 

 


اتفاقا چرا گاهی هوس می ـکنم

 

 

کفش پاشنه 15 سانت بپوشم !

 

 


رُژ قـــرمز بزنم...

 

 

لاک هایم را با رُژم سِت کنم !

 

 


هوس می ـکنم موهایم را رنگ کنم ...

 

 


اما ، همه ی این کارها ،

 

 

فقط و فقط ، برای توست ...

 

 


که فقط یک لحظه ببینی ُ...

 

 

 


همان لبخند ُ ...

 

 


همان روز ها ...

 

 

 


اما...

 

 

 

من ، هنوز هم ،

 

 

 

دلشکسته کسی هستم که...

 

 

 

به هوای دیگری رفت ...

 

 

 

 

نوشته شده در شانزدهم دی ۱۳۹۳ساعت ۲۱ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

اين روزا شرمنده دلم هستم

 


واسه دلتنگياش

 


واسه غرورش

 


واسه شكستنش

 


جوابي ندارم...

 

 


اين روزا شرمنده چشاي خيسم هستم ...

 


اين روزا يه بغض تو گلومه كه حتي اشكامم مرحمش نيست

 

 


خدايا اين روزا تموم نميشن؟؟؟؟؟؟

 

 


ﻣــــــــﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿــــــﺨﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﺨــــــﻮﺷﯽ

 

 


ﻧﯿﺴﺖ ...

 

 


ﻣﯿـــــﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﻡ ﯾــــــﺎﺩﻡ ﺑــــــــــﺮﻩ ...

 

 


ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾــــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮ ﻧﺸـــــــﻢ ...

 

 


ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑــــﻨﻢ...

 

 

 

نوشته شده در سی ام آذر ۱۳۹۳ساعت ۲۰ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

خـــــﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟـــــﺖ ﺳﯿــﮕـــﺎر

 

مــــــے ســــﻮﺯی ﻭ ﻣــــــے رَﻭی

 

 

ﻭﻟــــــــﮯ ﻣَــــــن

 

 

ﻣـــــــے ســـــــــﻭﺯﻡ ﻭ نمــــــے رﻭﻡ ...!!!!

 

 

 

ﺗﻨﻬــــــﺎ ﺷﺒــــﺎﻫﺘﻤــــــﺎن ﺍﯾـــــن ﺍﺳـــــﺖ

 

 

 

کـــــــﮧ ﻫﯿﭽﮑـــــــدﺍﻣﻤــــﺎن

 

 

ﺻــــــــدﺍﯾـــﻤــﺎن دﺭ ﻧﻤــــــﯿﺎﯾـــــــــد

 

 

نوشته شده در بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ساعت ۱۴ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

گفتی تا سیگاری دود کنی برگشتم !

 

 


زندگیم دود شد ، کجا ماندی ؟؟؟

 

 

نوشته شده در بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ساعت ۹ قبل از ظهر توسط شیوا|

 

مگه میشه باشی و تنها بموم

نوشته شده در سیزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت ۲۳ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

ماورای باورهای ما

 

 


ماورای بودن و نبودن‌های ما

 

 


آنجا دشتی است

 

 


فراتر از همه تصورات راست و چپ

 

 

 


تو را آنجا خواهم دید

 

 

 

نوشته شده در ششم آذر ۱۳۹۳ساعت ۹ قبل از ظهر توسط شیوا|

 

 

من دوست دارم

 

 


تو را

 


پاییز را

 


قهوه را

 

 


سیگار را

 

 


اکنون کنارم هست پاییز ، قهوه ، سیگار

 

 

 


اما تو …

 

 

 

نوشته شده در دوم آذر ۱۳۹۳ساعت ۱۰ قبل از ظهر توسط شیوا|

لعنتی 

 

ﺑـــﻬــــﺎﻧﻪ ﻧﯿــــﺎور!

 

رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕــــﺮی ﺑﻮد...

 

 

ﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﮔﺮدن ﺑﺰن

 

 

و ﻧﻪ ﺑﺎدﺳﺘﻬﺎی روزﮔﺎر ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎش...

 

 

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﺗـــــﻮ ﺑﻮد

 

 

ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺎ ﺧــــﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدی.

 

 

ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم!

 

ﺑـــﺮو..!

 

 

ﺑﻪ اشک ﭼﺸﻤﻬﺎی بی قرارم ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ:

 

 

"ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ

 

 

اﺷــــﮑﯽ ﺑﺮای ﮐـــســـی که ﻣﺮا

 

 

"ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ"

 

 

ﻧﻤـﯿﺮﯾﺰم... "

 

 

نوشته شده در یکم آذر ۱۳۹۳ساعت ۲۲ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

من رفتنی نبودم........!

 


تو بند کفشهایم را محکم کردی.....!

نوشته شده در بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ساعت ۰ قبل از ظهر توسط شیوا|

 

شایعه کنید که ختم من است....

 

دلتنگش شده ام...

 

شاید اینطور بیاید......

 

نوشته شده در بیستم آبان ۱۳۹۳ساعت ۲۱ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

این حرف را فقط به تو میشود گفت

 


تو می‌‌فهمی

 


من… جوان مرده‌ام…

 

خیلی‌ جوان

 


میمیری وقتی‌ دلخوشی نداشته باشی‌

 


میمیری وقتی‌ آرزو نداشته باشی‌

 


وقتی‌ یک روز از خواب دیازپام زده ات بلند میشوی

 

 

و دنیا را تار می‌‌بینی‌

 

 


وقتی‌ رویا‌ها چهار خانه می‌ شوند…

 

 

انگار زندگی‌ را از پشت پنجره می‌‌بینی‌

 


میمیری وقتی‌ نیکوتین می‌‌شود

 

صبحانه و ناهار و شامت…

 

بیا تو هم بکش… تو می‌‌فهمی

 

 


بعد تشخیص پزشکی‌ می‌نویسند

 

تحلیل رفتگی عضلات به جای آفتاب…

 

 

به جای آبی آسمان…

 

به جای کمی‌ آغوش باز…

 

به جای صحبت از پرنده…

 

برایت ویتامین تجویز میکنند و آرام بخش…

 


تازگیها کشف کردم مثل من زیاد هستند

 

آنهایی که از روشنی جایی‌ که نشسته اند

 

ظلمات را می‌بینند

 


تو می‌‌فهمی…

 

ما دیوانه نیستیم…

 

ما فقط جوان مرده ایم…

 

نوشته شده در بیستم آبان ۱۳۹۳ساعت ۱۲ بعد از ظهر توسط شیوا|

هربار باران بارید

 

 


به من فکر کن

 


به زنی که دریک هوای دونفره تنهاست

 

 

دارد آسمان برسرم می ریزدو

 

 


می ترسم

 

 


دستهای تو چترباز آغوش دیگری شده باشد

 

نوشته شده در بیست و یکم مهر ۱۳۹۳ساعت ۲۲ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

 

ســـیگارش را مــی گــذارد زیــر لبــش

 

 

و مـــی گــوید: آتـــیش داری؟!

 

 

 

جــواب مــیدم: تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .

 

 

 

تـــو”دلــــم“چـــرا. . .

 

 

 

بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟

 

 

نوشته شده در هشتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۱۷ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

حیف .......

 

 

خیلی بده حالم ...

 

 

همه ار دور فکر میکنند سر حالم ....

 

نوشته شده در هشتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۱۷ بعد از ظهر توسط شیوا|

ﻫﯽ ﻟﻌﻨﺘــــﯽ!

 


ﺑﯿــﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑـــﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ:

 


ﺗﻮ ﺁﻩ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨــﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﻦ...

 


اسم ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﯼ قلب ﺍﺕ ﺭﺍ

نوشته شده در هفتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۲۳ بعد از ظهر توسط شیوا|

وقتـــی مــــــرا " شمــــا " خطابــ میکنی!

یا "خانم"

منــــی که تـا دیــــروز عـــــــــــزیز دلـتـــــــ بودم

درد دارد

دردلعنتی!!!

نوشته شده در هفتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۲۳ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

از زندگـــــی کسی حذف شدم ؛

کــــه برای داشتنش

خیلی ها را

از زندگــــــی ام حذف کرده بودمــــــــ . . . . . . .

نوشته شده در هفتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۲۳ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

هـَـمـین ڪٍـﮧمــیـام بـٍــﮧ خٌـودَم بٍـگَـم

 

 

هـَـمـٍـﮧ چـیــز آرومٍــﮧ مَــن چٍــقَــد خـٌـوشــحــالَــم

 

 

یـٍـﮧ حـٍـسٍ دَروٌنــی بــٍم مــیــگــٍـﮧ

 

 

 

غـَـلـَـطٍ اٍضــافــی نَــڪٌـن...!!!!!

 

نوشته شده در هفتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۲۳ بعد از ظهر توسط شیوا|

تو مرا نادیده بگیر …

و من …

بدنم روز به روز کبود تر می شود …

از بس …

خودم را میزنم ،

به نفهمی …!!!

نوشته شده در هفتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۲۳ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

خدایا….

دستانم را زده ام زیر چانه ام

مات ومبهوت نگاهت میکنم

طلبکار نیستم

فقط مشتاقم بدانم

ته قصه چه میکنی؟

بامن…

نوشته شده در هفتم مهر ۱۳۹۳ساعت ۲۳ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

کــمی عـوض شدم .

 


دیــریست از خــداحـافظی ها غـمگین نــمیشوم .

 

 

 


به کـسی تــکــیه نـمیـکنم .

 

 


از کـسی انــتظار مـحبت نــدارم .

 


خودم بــوسه میـزنم بر دسـتانم .

 


ســر به زانـو هایم مـیگذارم و سـنگ صـبور خـودم مـیشوم .

 


نـگران خـودم مـیشوم .

 


بـرای خــودم هـدیه مـیخرم .

 


با خـودم سـاعت ... هـا حـرف مـیزنم در دنـیای خـودم .

 

 


کـسی حـق ورود نـدارد جـز خــودم ...

 

 

نوشته شده در یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۵ بعد از ظهر توسط شیوا|

خدایا!

 

 

دستانی را در دستانم قرار بده

 

 

که پاهایش با دیگری پیش نرود...

 

نوشته شده در یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۵ بعد از ظهر توسط شیوا|

 جاگذاشته ام دلیهرکه یافتمژدگانی اش تمام “زندگی ام”

 

 

نوشته شده در یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۵ بعد از ظهر توسط شیوا|

 

 

خدایا یه چیزی میگم ناراحت نشو ، دنیات ته نامردیه.

 

 

نوشته شده در یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۵ بعد از ظهر توسط شیوا|

ایـن روزهــا....

 

 


دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه ام

 

 


حــال مـ ــن خــــــــوب است

 

 


خــوبِ خــوب

 

 


فقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانی

 

 


همــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ست

 

 


و فکـر مـی کنـــم

 

 


ایـن روزهـــا...

 

 


خــدا هـم از حـــرف هـای تکـــ ــراری مــ ــن خستـــه است

 

 


چـه حــس مشتـرکـــی داریــم مــ ــن و خـــدا

 

 


او...

 

 


از حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه است

 

 


و مـــن...

 

 


از تکـــ ــرار غـــــم انگیــز روزهــــایم...

 

نوشته شده در یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۵ بعد از ظهر توسط شیوا|

دل به هـــر کـــس مسپار !!!

 

 


گــــرچه ، عاشــــق باشد

 

 


حکم دلداری ، فقط عشق که نیست ...

 

 

 


او بجــــز عشــق باید

 

 

 


لایق عمق نگاهت باشد

 

 

 


و کمی هم بیــــــمار

 

 

 


تا نگاه تو تسکین بدهد روحش را ...

 

 

 

 


دل به هـــــر کــــس مســـــپار ...!!!

 

 

 

نوشته شده در سیزدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت ۲۱ بعد از ظهر توسط شیوا|


آخرين مطالب
» شیوای شهریوری
» شیوای شهریوری
» شیوای شهریوری
» شیوای شهریوری
» شیوای شهریوری
» شیوای شهریوری
» شیوای شهریوری
» نفس
» شیوای شهریوری نفس
» نفس
Design By : Pars Skin