دوستت دارم به وسعت چشمان زیبایت

شیوا, الاهه مرگ و نابودی

نفس

 

 

 

ســـیگارش را مــی گــذارد زیــر لبــش

 

 

و مـــی گــوید: آتـــیش داری؟!

 

 

 

جــواب مــیدم: تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .

 

 

 

تـــو”دلــــم“چـــرا. . .

 

 

 

بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟

 

 

[ هشتم مهر 1393 ] [ 5 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 

 

حیف .......

 

 

خیلی بده حالم ...

 

 

همه ار دور فکر میکنند سر حالم ....

 

[ هشتم مهر 1393 ] [ 5 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

ﻫﯽ ﻟﻌﻨﺘــــﯽ!

 


ﺑﯿــﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑـــﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ:

 


ﺗﻮ ﺁﻩ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨــﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﻦ...

 


اسم ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﯼ قلب ﺍﺕ ﺭﺍ

[ هفتم مهر 1393 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

وقتـــی مــــــرا " شمــــا " خطابــ میکنی!

یا "خانم"

منــــی که تـا دیــــروز عـــــــــــزیز دلـتـــــــ بودم

درد دارد

دردلعنتی!!!

[ هفتم مهر 1393 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 

 

از زندگـــــی کسی حذف شدم ؛

کــــه برای داشتنش

خیلی ها را

از زندگــــــی ام حذف کرده بودمــــــــ . . . . . . .

[ هفتم مهر 1393 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 

 

هـَـمـین ڪٍـﮧمــیـام بـٍــﮧ خٌـودَم بٍـگَـم

 

 

هـَـمـٍـﮧ چـیــز آرومٍــﮧ مَــن چٍــقَــد خـٌـوشــحــالَــم

 

 

یـٍـﮧ حـٍـسٍ دَروٌنــی بــٍم مــیــگــٍـﮧ

 

 

 

غـَـلـَـطٍ اٍضــافــی نَــڪٌـن...!!!!!

 

[ هفتم مهر 1393 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

تو مرا نادیده بگیر …

و من …

بدنم روز به روز کبود تر می شود …

از بس …

خودم را میزنم ،

به نفهمی …!!!

[ هفتم مهر 1393 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 

 

خدایا….

دستانم را زده ام زیر چانه ام

مات ومبهوت نگاهت میکنم

طلبکار نیستم

فقط مشتاقم بدانم

ته قصه چه میکنی؟

بامن…

[ هفتم مهر 1393 ] [ 11 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 

کــمی عـوض شدم .

 


دیــریست از خــداحـافظی ها غـمگین نــمیشوم .

 

 

 


به کـسی تــکــیه نـمیـکنم .

 

 


از کـسی انــتظار مـحبت نــدارم .

 


خودم بــوسه میـزنم بر دسـتانم .

 


ســر به زانـو هایم مـیگذارم و سـنگ صـبور خـودم مـیشوم .

 


نـگران خـودم مـیشوم .

 


بـرای خــودم هـدیه مـیخرم .

 


با خـودم سـاعت ... هـا حـرف مـیزنم در دنـیای خـودم .

 

 


کـسی حـق ورود نـدارد جـز خــودم ...

 

 

[ یازدهم شهریور 1393 ] [ 3 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

خدایا!

 

 

دستانی را در دستانم قرار بده

 

 

که پاهایش با دیگری پیش نرود...

 

[ یازدهم شهریور 1393 ] [ 3 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 جاگذاشته ام دلیهرکه یافتمژدگانی اش تمام “زندگی ام”

 

 

[ یازدهم شهریور 1393 ] [ 3 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 

 

خدایا یه چیزی میگم ناراحت نشو ، دنیات ته نامردیه.

 

 

[ یازدهم شهریور 1393 ] [ 3 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

ایـن روزهــا....

 

 


دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه ام

 

 


حــال مـ ــن خــــــــوب است

 

 


خــوبِ خــوب

 

 


فقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانی

 

 


همــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ست

 

 


و فکـر مـی کنـــم

 

 


ایـن روزهـــا...

 

 


خــدا هـم از حـــرف هـای تکـــ ــراری مــ ــن خستـــه است

 

 


چـه حــس مشتـرکـــی داریــم مــ ــن و خـــدا

 

 


او...

 

 


از حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه است

 

 


و مـــن...

 

 


از تکـــ ــرار غـــــم انگیــز روزهــــایم...

 

[ یازدهم شهریور 1393 ] [ 3 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

دل به هـــر کـــس مسپار !!!

 

 


گــــرچه ، عاشــــق باشد

 

 


حکم دلداری ، فقط عشق که نیست ...

 

 

 


او بجــــز عشــق باید

 

 

 


لایق عمق نگاهت باشد

 

 

 


و کمی هم بیــــــمار

 

 

 


تا نگاه تو تسکین بدهد روحش را ...

 

 

 

 


دل به هـــــر کــــس مســـــپار ...!!!

 

 

 

[ سیزدهم خرداد 1393 ] [ 9 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

[ سیزدهم خرداد 1393 ] [ 8 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود،

 

بیمار شد.

 

شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش

 

براى‌ حمل و نقل کالا در شهر استفاده مى‌کرد

 

براى اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد.

 

زن با احتیاط سوار موتور شد و از دست پاچگی

 

و خجالت نمی دانست دست هایش را کجا

 

 

بگذارد که ناگهان شوهرش گفت: «مرا بغل کن.»


زن پرسید: «چه کار کنم؟»

 

و وقتی متوجه حرف شوهرش شد ناگهان صورتش سرخ شد.

 

 

با خجالت کمر شوهرش را بغل کرد

 

 

و کم کم اشک صورتش را خیس نمود.

 

 

به نیمه راه رسیده بودند که زن از شوهرش خواست

 

 

به خانه برگردند.شوهرش با تعجب پرسید: «چرا؟ تقریبا به بیمارستان رسیده ایم.»
زن جواب داد: «دیگر لازم نیست، بهتر شدم. سرم درد نمی کند.»
شوهر همسرش را به خانه رساند

 

 

ولى هرگز متوجه نخواهد شد که گفتن

 

 

همان جملهى ساده ى «مرا بغل کن»

 

 

چقدر احساس خوشبختى را در قلب همسرش باعث شده که

 

 

در همین مسیر کوتاه، سردردش را خوب کرده است.

 عشق چنان عظیم است که در تصور نمی گنجد.

 

 

فاصله ابراز عشق دور نیست.

 

فقط از قلب تا زبان است و کافی است

 

که حرف های دلتان را بیان کنید.

 

 

[ دهم خرداد 1393 ] [ 10 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

دلم 

 


خلوت کافه ای می خواهد

 

 


فنجانی قهوه 

 

 


و سیگاری که تا نیمه اش را 

 

 


تو کشیده باشی !

 

 

 

[ دهم خرداد 1393 ] [ 10 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفستـقـصـیـرِ مـن چـه بـود ؟

آنـقـدر لـبـاس ِ مـردانـگـی بـرازنـده ات بـود

کـه حـتـی خـــُــدا هـم نـفــهـمـیـد


پـشـت ِ آن لـبـاس ِ مـردانـه

چـه مـوجـود ِ نـــــامـردی آفـریـده اسـت !!
[ سوم فروردین 1393 ] [ 7 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

راستی !!

چه از عشق باقی می ماند

 اگر زن ها غم آن را نمی خوردند ؟!
[ سوم فروردین 1393 ] [ 7 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

شیوای شهریوریپیش از آنکه درباره ی زندگی، 

گذشته و شخصیت من قضاوت کنی…

خودت را جای من بگذار…

از مسیری که من گذشته ام عبور کن…


با غصه ها…


تردیدها…


ترسها…

دردها و خنده هایم زندگی کن…یادت باشد هرکسی سرگذشتی دارد،هرگاه به جای من زندگی کردی، 


آنگاه می توانی درباره ی من قضاوت کنی


[ سوم فروردین 1393 ] [ 6 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

شیوای شهریوریمرا که میشناسی!


خودمم... کسی شبیه هیچ کس...!!  کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی


 پیدایم میکنی

 مهربان ...صبور...کمی هم بهانه گیر...  

اگر نوشته هایم را بیابی
 منم همان حوالی ام...
[ سوم فروردین 1393 ] [ 6 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

 

مانده‌ام

چگونه تو را فراموش كنم 

 
اگر تو را فراموش كنم

 بايد 
 
 سال‌هايی را نيز كه با تو بوده‌ام

 فراموش كنم 
 
 
دريا را فراموش كنم


 و كافه‌های غروب را 
 
 باران را 
 
 اسب‌ها و جاده‌ها را

 
 بايد
 
 دنيا را 
 
 زندگی را


 و خودم را نيز فراموش كنم 

 
 تو با همه‌ چيز درآميخته‌ای!

 
[ بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 1 بعد از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفسزن هرگز نمی رودتنها از آنچه که هستدست می کشد...![ دوازدهم بهمن 1392 ] [ 1 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]از آدمهای شهر بیزارم چون با یکیشون خاطره دارم


[ دوازدهم بهمن 1392 ] [ 1 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفسیک دوست واقعی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشه ،باز هم یک دلیل 
برای ماندن پیدا میکنه و پیشت می مونه !اما من بدم

[ دوازدهم بهمن 1392 ] [ 1 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفسچــــــــقدر از «دیـــدی گفتـــم» ها متنـــــفرم

چقـــــدر از «بهـــت که گقــته بـــودم» ها خســــته ام

دلـــم کمــــی نـــــوازش میخــــواهــــد

نـــــــوازش کسی کــــه
هیـــچ چــــیز نگــویــــد!
فقــــط باشـــــد..[ دوازدهم بهمن 1392 ] [ 0 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس
ای کاش لحظه ای برگذشته برمی گشتیم 
نه برای دوباره دیدن انسانها..... 


بلکه برای حساب هایی که 
بی حساب و کتاب روی آنها باز کردیم....
[ دوازدهم بهمن 1392 ] [ 0 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفس

قـﺒـﻮﻝ ﻧﯿــﺴـﺖ . . .
ﺍﯾـﻦ ﺑـﺎﺭ ﺗـﻮ ﭼـﺸـﻢ ﺑـﮕـﺬﺍﺭ،ﻣــﻦ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺷـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ . . .
ﻓـﻘـﻂ ﺗـﺎ ﺻـﺪ ﺑـﺸـﻤـﺎﺭ . . .
ﺁﻫــﺴـﺘﻪ ﺁﻫــﺴـﺘﻪ . . .
ﺭﺍﺳـﺘـﯽ . !. .
ﻣـﻦ ﺑـﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺧـﻮﺏ ﻧـﻤـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ . . .
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ؟
ﺗـﻮ ﺭﺍ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺵ ﮐـﻨـﻢ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻃـﺮﻩ ﺭﺍ . . . ؟ !..
.

ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ !

[ دوازدهم بهمن 1392 ] [ 0 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفسما شهریوریا یه لیست سیاه داریم.اسم هرکسی بره توو اون لیست، به هر دلیلی؛
برای همیشه از زندگیمون خط میخوره!
البته شاید اگه یه جایی اتفاقی دیدیمش ، سلام و احوال پرسی هم بکنیم،
اما حقیقت اینه که دیگه طرف 
کوچیکترین ارزشی واسمون نداره!
[ بیست و دوم دی 1392 ] [ 2 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]

نفسمن به تو بستگی دارم...
حال منو از خودت بپرس

...................................


پست ترين انسانها،انسانهايي هستند که زماني که به تو ابراز عشق ميکنن،
 همزمان دنباله گزينه هايي بهتر از تو ميگردن
[ هفدهم دی 1392 ] [ 0 قبل از ظهر ] [ شیوا ] [ ]